In onze maatschappij zijn we vaak geneigd in yang het positieve te zien en in yin het negatieve. Onze maatschappij is yang-gedreven. Yang-waarden als ‘actief zijn’, ‘naar buiten gekeerd’ en bijvoorbeeld ‘de zon’ hebben een hoger aanzien dan bijvoorbeeld ‘passief zijn’, ‘naar binnen gekeerd’  en ‘de maan’. Yin en yang zijn echter niet alleen tegenstellingen, maar vooral elkaar aanvullende waarden.

Yin en Yang

Yin en yang zijn Chinese begrippen die verwijzen naar twee tegengestelde principes of krachten waarvan alle aspecten van het leven en het universum doordrongen zijn. Het yin-yangsymbool is de Oud-Chinese voorstelling van de kosmische dualiteit, waarbij yin vrouwelijkheid (aarde, koude, het noorden, vochtigheid) symboliseert en yang mannelijkheid (hemel, warmte, het zuiden, droogte).

Yin Yang
Vrouwelijk Mannelijk
Stilte Beweging
Haat Liefde
Passief Agressief
Donker Licht
Zwart Wit
Water Vuur
Maan Zon
Koud Warm

LAO TZE

‘Om in te krimpen is het nodig eerst uit te zetten. Om te kunnen verzwakken is het nodig eerst te versterken. Om te kunnen vernietigen is het nodig eerst op te bouwen. Om te kunnen behouden is het nodig eerst los te laten.’

Universum

Het universum; alles wat er is en niet is, wordt de Tao (of Dao) genoemd. De Tao is niet te kennen, te begrijpen of te duiden. De Tao manifesteert zich in 2 tegengestelde waarden: yin en yang. Dit zijn geen absolute polen zoals goed en kwaad; beide waarden bestaan slechts in relatie tot elkaar. Je kunt ‘lang’ uitsluitend lang noemen in relatie tot ‘kort’; beide kunnen dus niet afzonderlijk (op zichzelf) bestaan.

Yin en yang tot slot

  • Yin en yang is geen statisch fenomeen; het is een dynamisch proces, dat nooit stopt of gestopt kan worden.
  • Alles is gebonden aan de dynamiek/beweging van het yin-en-yang-principe.
  • Yin of yang kunnen ook niet verdwijnen of ontbreken.
  • Het absolute yin of absolute yang bestaat niet. Er is geen absoluut donker of licht; in de nacht wanneer het donker is, kan men toch zien en overdag zijn er altijd schaduwen.
  • Iets kan pas yin of yang genoemd worden wanneer men het vergelijkt met iets anders.
  • Yin en yang zijn onderling verbonden, wanneer één waarde te groot wordt, dan remt de ander af.
  • Yin is de veroorzaker van yang; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de witte stip in donkere yin.
  • Yang is de veroorzaker van yin; hetgeen in het symbool tot uitdrukking wordt gebracht door de zwarte stip in het lichte yang.

Ben jij op zoek naar wat meer yin in je leven? Kom dan 12 november naar de workshop yin yoga, op Mindful zondag.    

Pin It on Pinterest