Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

1. Lidmaatschap en betaling

 • Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op deze website www.yogaindebaarsjes.nl. Dit bedrag geldt per blok.
 • De betaling van het lesgeld vindt plaats per blok. Aan het begin van een nieuw blok dient het lesgeld overgemaakt te worden op rekening nummer ING : 2154908.
 • Indien men voor een blok betaald heeft, is men automatisch lid van Yoga in de Baarsjes.
 • Als de cursist het lidmaatschap wil beëindigen geldt een opzegtermijn van één volledige kalendermaand.
 • Het cursusgeld kan tussentijds worden verhoogd, cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld.
 • Restitutie voor gemiste lessen door afwezigheid van de cursist is niet mogelijk, de maandaglessen kunnen ingehaald worden op de woensdagavond en andersom.

2. Eigen risico en aansprakelijkheid

 • De deelnemer aan een yogales oefent op eigen risico.
 • Yoga in de Baarsjes is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
 • Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent.

3. Kleding en handdoek

 • Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.
 • Het gebruik van een handdoek of grote doek is verplicht tijdens de oefeningen.

4. Drinken en eten

 • In de yogazaal is het niet toegestaan om te eten.
 • Drinken kan eventueel worden meegenomen in een afsluitbare fles of bidon.

5. Huisregels

 • Kom op tijd! De deur gaat 5 minuten voor de start van de les open.
 • Kleed je warm en comfortabel aan.
 • Neem een handdoek of grote doek mee.
 • Eet bij voorkeur niet vlak voor de les, of eet weinig en iets lichts.
 • Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit, zo spoedig mogelijk vooraf, te melden via sms naar telefoonnummer 06-52611980.

Pin It on Pinterest